18/6: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας σε έκτακτη συνεδρίαση

0

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει ΕΚΤΑΚΤΩΣ και «δια περιφοράς» την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020.

Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 10:00 και θα διαρκέσει μέχρι και 11:00.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση.

Συνημμένα αρχεία:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει ΕΚΤΑΚΤΩΣ και «δια περιφοράς» την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και των διατάξεων της  παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.   Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.3316/2005 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

 

Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 10:00 και θα διαρκέσει μέχρι και 11:00.

 

Για το λόγο αυτό σας γνωστοποιούμε τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για την υλοποίηση της συνεδρίασης αυτής :

 

  • Για τη νόμιμη υπόσταση της συνεδρίασης, επιβάλλεται η δήλωση συμμετοχής με μήνυμα που θα αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσίας μας (dsbkyn@gmail.com) κατά την ώρα που έχει οριστεί ως έναρξη της συνεδρίασης και όχι πέραν των δέκα πέντε (15) λεπτών.

 

  • Μαζί με τη δήλωση της παρουσίας σας, πρέπει να μας γνωστοποιήσετε εάν συμφωνείτε με το κατεπείγον της συνεδρίασης.

 

  • Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και όχι πέραν του χρόνου λήξης της, καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι Συμβουλίων καθώς και οι Πρόεδροι όλων των Κοινοτήτων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του θέματος και να ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά επί της εισήγησης που θα σας αποσταλεί, από το υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) που αναγράφεται στην παρούσα.

 

  • Εναλλακτικά σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε την παρουσία σας και τις απόψεις-θέσεις σας, στα ακόλουθα τηλέφωνα :

 

 

 

 

  • 2755360133 – Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
  • 6946630269 — Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και
  • 6983188314 – Τερζάκης Γεώργιος – Ειδικός Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις παρακαλούμε να κατατεθούν εγκαίρως στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), προκειμένου να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Η συνεδρίαση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή έχει ήδη εισαχθεί θέμα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σχετικά την έγκριση του 1ου  συγκριτικού πίνακα και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», για τη λήψη της οποίας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί να βρίσκεται σε ισχύ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης.

 

 

 

 

 

 

 

Ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here