18/8: Πρόσκληση Δ.Σ σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα: Κατασκευή νησίδων ασφαλείας και ηλεκτροφωτισμού στον επαρχιακό οδικό άξονα Άργους – Άστρους – Λεωνιδίου

0

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει ΕΚΤΑΚΤΩΣ «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Τρίτη 18 Αυγούστου 2020 και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης απαιτούμενων έργων βελτίωσης – κατασκευής νησίδων ασφαλείας και ηλεκτροφωτισμού στον επαρχιακό οδικό άξονα Άργους – Άστρους – Λεωνιδίου, κατά μήκος της Κοινότητας Άστρους. Υποβολή σχετικού αιτήματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση αυτή, δύναται να κάνει χρήση του εξοπλισμού που υπάρχει εγκατεστημένος στο Γραφείο Δημάρχου.

Η συνεδρίαση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα καθόσον κρίνεται αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στον περιφερειακό δρόμο Άργους – Άστρους – Λεωνιδίου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here