19/2: Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Ιωάννη Γκαύρου

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr,  – ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΑΥΡΟΥτην Παρασκευή  19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 17:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Κληροδοτήματος Ιωάννη Γκαύρου, έτους 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Ο 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here