19/3: Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής & Ποιότητας Ζωής «με τηλεδιάσκεψη»

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.30 π.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή δωρεάς ακινήτου (οικία Μανώλη Δούνια) ευρισκόμενου στην Κοινότητα Πραστού.
  2. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγγραφη αιτιολόγηση επί των παρατηρήσεων που διατύπωσε το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ κατά την αξιολόγηση του προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» οικονομικού έτους 2021.
  3. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
  4. Λήψη απόφασης σχετικά με την αξιοποίηση οικοπέδου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (πρώην Ευθυμίου).

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 13.00 μ.μ. «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:


1. Λήψη απόφασης σχετικά με τις παιδικές χαρές του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
2. Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δέντρων στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Βερβένων.
3. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος μεταξύ των Ο.Τ. 30 και 35 στην Κοινότητα Παραλίου Άστρους από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here