19/5: Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας

0

Σας γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «με τηλεδιάσκεψη» την Τρίτη 19 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ), 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1) Εξέταση αιτήματος του Γ’ Λιμενικού Τμήματος Παραλίου Άστρους, σχετικά με την περιοδική συντήρηση του πλωτού σκάφους της υπηρεσίας – Αναμόρφωση προϋπολογισμού .

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γαρδικιώτης Γεώργιος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση αυτή, δύναται να κάνει χρήση του εξοπλισμού που υπάρχει εγκατεστημένος στο Γραφείο Δημάρχου και στη γραμματεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας

Καμπύλης Γεώργιος

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here