2/10: Συνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 02 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Λιμενικού Ταμείου) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :

1) Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.
2) Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Κολλαρετάκης Αριστείδης

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here