2/12: Περιφερειακό Συμβούλιο τη Δευτέρα στην Τρίπολη

0

Η 22η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ :
1. Επερώτηση της Περιφερειακής Σύμβουλου κ. Νικολάκου σχετικά με το έργο «Ανάπτυξη Αλιευτικού Καταφυγίου Μαραθούπολης».
2. Επερώτηση της Περιφερειακής Σύμβουλου κ. Νικολάκου σχετικά με το έργο «Ανέγερση κτιρίου συσσιτίων του Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Ναυπλίου».
3. Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Γόντικα με θέμα «Έργο παράκαμψης Βουτιάνων, Σελλασία – Γέφυρα Κελεφίνας».
4. Επερώτηση της Περιφερειακής Σύμβουλου κ. Μπούζα με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με το έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας της ΑΙΠΕΙΑΣ».
5. Επερώτηση της Περιφερειακής Σύμβουλου κ. Μπούζα με θέμα «Ενημέρωση για όσα πρωτοφανή συμβαίνουν στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Μεσσηνίας»
6. Επερώτηση της Περιφερειακής Σύμβουλου κ. Μπούζα, σχετικά με τα ζητήματα Πρωτοβάθμιας Υγείας στην Μεσσηνία.
7. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2019.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος
8. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δημόσιου Τομέα έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος
9. Έγκριση των λογαριασμών της πρώτης φάσης της διαδικασίας λύσης – εκκαθάρισης του ΚΕΚ Νομού Κορινθίας Α.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής
10. Ορισμός εκπροσώπων σε Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης που συμμετέχει το Κέντρο Τεχνολογίας & Καινοτομίας Πελοποννήσου (ΚΕΤΕΚ – Π).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης
11. Έγκριση 4ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ826, «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με κωδικό 2017ΕΠ82600002, ένταξη νέων υποέργων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
12. Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων ΠΕ Μεσσηνίας, οικονομικού έτους 2019.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
13. Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασιάς και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη με τίτλο: «Συντήρηση – Επισκευή Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης», ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 5) μετά την αλλαγή σύνθεσης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
14. Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασιάς και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη με τίτλο: «Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολη – Παλαιόκαστρο», ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 5) μετά την αλλαγή σύνθεσης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
15. Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασιάς και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη με τίτλο: «Συντήρηση Δημοτικών Οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαλακρού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασιάς», ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 5) μετά την αλλαγή σύνθεσης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
16. Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασιάς και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 1ΟΥ ΕΠΑΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 5) μετά την αλλαγή σύνθεσης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
17. Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους για την πράξη με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ ΣΤΟ ΤΣΕΡΑΜΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ», ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 8) μετά την αλλαγή σύνθεσης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
18. Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του αστικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «Πελοπόννησος Ενεργειακή Κοινότητα Περιορισμένης Ευθύνης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
19. Ορισμός Εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης για το έργο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
20. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here