2/4: Πρόσκληση Οικονομικής επιτροπής

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 02 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:

    1. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας οικονομικού έτους 2021.
    2. Λήψη απόφασης περί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού.
    3. Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. Α5529/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 11ο Μονομελές).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here