20/2:Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ Βόρειας Κυνουρίας με 24 θέματα…

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν-3852/2010, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για την συλλογή – επεξεργασία στοιχείων και υποβολή πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον επανακαθορισμό των τιμών αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων στους οικισμούς του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4587/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

Πιλοτική  Εφαρμογή  Προγράμματος Διαλογής στην πηγή Βιοαποβλήτων  στη Δημοτική Κοινότητα Άστρους (απόβλητα τροφών και τροφίμων).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

Επέκταση συστήματος διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

Ορισμός υπόλογων διαχειριστών του τραπεζικού λογαριασμού «Κληροδοτήματος Ιωάννη Γκαύρου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ, για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έως το έτος 2020».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Παραλίου Άστρους, για την ιδιοκτησία κ. Πανταζοπούλου Γεωργίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

Μίσθωση χώρων (οικοπέδων) στην Τοπική Κοινότητα Παραλίου Άστρους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

Λήψη απόφασης επί της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., για το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» , έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

 

Έγκριση σύναψης χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και του Μ.Α.Ν.Ο. «ΑΧΙΛΛΕΥΣ», σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου ιδιοκτησίας του Συλλόγου στο Παράλιο Άστρος.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

Αποδοχή – έγκριση της μελέτης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ανδρέα».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

Αποδοχή – έγκριση της μελέτης του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών δρόμων» του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και   παραλίας σε τρίτους, κατόπιν δημοπρασίας, για την εγκατάσταση τροχήλατων καντινών – αυτοκινούμενων ή μη – και για την άσκηση δραστηριοτήτων που θα εξυπηρετούν τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού – Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και διάθεσης έργων Τέχνης και Καλλιτεχνημάτων  στην Τοπική Κοινότητα Παραλίου Άστρους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Καθορισμός τελών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και διάθεσης έργων Τέχνης και Καλλιτεχνημάτων, στην Τοπική Κοινότητα Παραλίου Άστρους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Λήψη απόφασης επί της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., για το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας», έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Έγκριση ετησίου σχεδίου δράσης του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής  Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Κούβαλη Γεώργία – Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΒΚ

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής  Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», οικονομικού έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Κούβαλη Γεώργία – Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΒΚ

Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης Δ’ τριμήνου, του προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, οικονομικού έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Έγκριση μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης και του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κουτρουμπής Γεώργιος – Πρόεδρος Δ.Σ.

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 

Αποδοχή επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Ι.Κ.Α. των απασχολούμενων ανέργων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας με το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 8μηνης διάρκειας (Πρόσκληση 8/2018 Ο.Α.Ε.Δ.) και αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Εξειδίκευση πίστωσης για τη μεταφορά της Χορωδίας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 

 

 

Ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

Κουτρουμπής Γεώργιος

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here