21/12: Καλείστε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.00 μ.μ, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:

 • Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
 • Της αριθμ. πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ, 427 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών»

Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, θα ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των νέων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

α. Διαδικασία ελέγχου :

 1. Ερωτήσεις και επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.

β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 18MW, και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας «ΝΙΑΤΑ AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», στη θέση «Δράμπαλα», των Δ.Ε. Βόρειας Κυνουρίας, Σκιρίτιδας και Καρυών, των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Τρίπολης και Σπάρτης, των Π.Ε. Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: “Α.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 22MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού” στη θέση “Κορομηλιά” της ΔΕ Λεωνιδίου του Δ. Νότιας Κυνουρίας ΠΕ Αρκαδίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ROUGERO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας: «Δίκτυο ύδρευσης Δήμου Ναυπλιέων» της ΠΕ Αργολίδας .

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαντζούνης

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) νέου λατομείου μαρμάρων έκτασης 38.311,00 m2 στη θέση «Ρέμα Δήμα» της ΤΚ Λυγουριού, του Δ Επιδαύρου ΠΕ Αργολίδας της εταιρείας «ΓΑΛΑΝΗΣ Ε. & ΓΑΛΑΝΗΣ Μ.»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Μονάδα ασφαλτομίγματος, σκυροδέματος, διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. και λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων στη θέση «ΚΟΣΣΟΝΕΪΚΑ» της ΤΚ Ξηροκαμπίου, της ΔΕ Φάριδος Δ Σπάρτης της ΠΕ Λακωνίας, με φορέα την εταιρεία «ΗΛΙΑΣ ΣΤ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Ο.Ε.».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Βελτίωση – Αντικατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης – Ανασυγκρότησης από πηγές Μπάρκα» με φορέα του έργου τη ΔΕΥΑ Μεσσήνης, στο Δήμο Μεσσήνης της ΠΕ Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ
 1. Έγκριση για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 1. Έγκριση  Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας της παρ. 2 του άρθρου 253 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114/Α/2006 για τις ανάγκες σύστασης ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α.Ο.Τ.Α) από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4674/2020 ΦΕΚ 53/Α/2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

 1. Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια του  άρθρου 2 του Ν.4674/2020, ΦΕΚ 53/Α’/2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
 1. Ενημέρωση – συζήτηση για τα πυρηνελαιουργεία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Από την Περιφερειακή Αρχή ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος και από τις παρατάξεις της μειοψηφίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Αθανάσιος Πετράκος και Δήμητρα Λυμπεροπούλου

 1. Λήψη απόφασης για την προστασία και επέκταση του ΠΟΠ ελιά Καλαμάτας.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Από την Περιφερειακή Αρχή ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς και από τις παρατάξεις της μειοψηφίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αθανάσιος Πετράκος

 1. Έκφραση αλληλεγγύης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στους συλληφθέντες της 6ης Δεκεμβρίου 2020 στην Καλαμάτα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Κάτσαρης

 1. Συζήτηση για τα μέτρα προστασίας από τον COVID19 σε σχέση με τους εργάτες γης (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Από την Περιφερειακή Αρχή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Άγγελος Χρονάς και από τις παρατάξεις της μειοψηφίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Νικόλαος Γόντικας και Αθανάσιος Πετράκος

 1. Συζήτηση για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω του κορωνοϊού (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:   Από την Περιφερειακή Αρχή ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης και από τις παρατάξεις της μειοψηφίας η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου

 1. Συζήτηση για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Από την Περιφερειακή Αρχή ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος και από τις παρατάξεις της μειοψηφίας η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Αντωνία Μπούζα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΣΚΑΝΤΖΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here