21/12: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ Β.Κυνουρίας με 11 θέματα

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν-3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

2. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από χιονοπτώσεις,
παγετό, πλημμύρες Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

3. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου
«Ανακαίνιση παλαιού Κοινοτικού Καταστήματος Καστάνιτσας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

4. Έγκριση τροποποίησης μελέτης, 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και
χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – τοιχία
αντιστήριξης Δ.Κ. Άστρους».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

5. Αποδοχή – έγκριση της μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών
υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας,
Π.Ε. Αρκαδίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου
2018».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

6. Καθορισμός δικαιούχων και αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρος Δ.Σ.

7. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ελέγχου των αιτήσεων χορήγησης οικονομικού
βοηθήματος κληροδοτήματος Δημητρίου Ρωσσέτου της Κοινότητας Σίταινας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

8. Εξέταση της υπ’ αριθμό 3/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με
φερόμενη παράνομη κατάληψη τάφου στο κοιμητήριο Άστρους.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γαρδικιώτης Γεώργιος – Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

9. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων αναθέτουσας αρχής – για
λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας – από τον Δήμο
Βόρειας Κυνουρίας, για την υλοποίηση της υποβληθείσας πρότασης στο πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

10. Περί αποδοχής επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών ΕΦΚΑ-ΙΚΑ μηνός Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2019 των απασχολούμενων
ανέργων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας με το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα,
8μηνης διάρκειας (Πρόσκληση 8/2018 Ο.Α.Ε.Δ.) και αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρος Δ.Σ.

11. Σύσταση επιτροπών των άρθρων 1 και 7 του Π.Δ.270/81.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here