21/4: Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής & Κληροδοτήματος Π. Γιαννούκου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε συνεδρίαση

0
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:

  1. Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας οικονομικού έτους 2021 για την απόδοση ποσών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
  2. Περί του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Κοινότητας Πραστού», προϋπολογισμού μελέτης 25.000,00€.
  3. Περί αναλογικής μείωσης τιμήματος τέλους παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έτους 2020 λόγω αδυναμίας παραχώρησης πρόσθετου χώρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00 «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να ληφθεί απόφαση στο κατωτέρω θέμα:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου Κοινότητας Κουτρούφων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here