21/7: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση «μέσω τηλεδιάσκεψης»

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνέλθει σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση «μέσω τηλεδιάσκεψης» και της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020) και των προβλεπόμενων στην υπ’ αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 (ΦΕΚ 3117/Β/16-07-2021), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

1.    Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Αγίου Πέτρου – Ορεινής Μελιγούς».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

2.    Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Επισκευή και συντήρηση παλαιού κτιρίου δημοτικού σχολείου Άστρους και προαύλιου χώρου δημοτικού σχολείου Αγίου Πέτρου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

3.    Χορήγηση της 1ης παράτασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Π.Ε Αρκαδίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης  και 30ης Σεπτεμβρίου 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

4.    Εκμίσθωση χώρου της κάτω πλατείας Κοινότητας Καστρίου, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων το έτος 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

5.    Περί επανακαθορισμού ζώνης παραλίας στη θέση «Πόρτες» Κοινότητας Μελιγούς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γαρδικιώτης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

6.    Μίσθωση χώρων (οικοπέδων) στην Κοινότητα Παραλίου Άστρους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

7.    Xορήγηση βραχυχρόνιας άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την καλοκαιρινή περίοδο 2021, στην Κοινότητα Παραλίου Άστρους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γαρδικιώτης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

8.    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

9.    Αποδοχή ποσού Β΄ κατανομής έτους 2021 για λειτουργικές δαπάνες σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  – εξειδίκευση πίστωσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αρφάνης Αλέξιος – Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

10.    Λήψη απόφασης για σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αγίου Ανδρέα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γαρδικιώτης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

11.    Λήψη απόφασης για σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Βερβένων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γαρδικιώτης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

12.    Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ταφής δύο (2) επιπλέον ετών στο κοιμητήριο Άστρους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γαρδικιώτης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

Ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here