22/3:Πρόσκληση Δ.Σ με 12 θέματα…

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν-3852/2010, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Αγορά ακινήτων για την ανέγερση Δημαρχείου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

Σχετικά με καθορισμό του τέλους χρήσης δικτύων αποχέτευσης (περίπτωση (ζ) άρθρου 10 Ν. 1069/1980 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του Ν. 4483 ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017), του τέλους διακλάδωσης αποχέτευσης (άρθρο 10 περίπτωση (γ) του Ν. 1069/1980) όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του Ν. 4483 ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017) και του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (παράγραφος β  άρθρου 10 Ν. 1069/1980, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του Ν. 4483 ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Βλάχος Χρήστος – Πρόεδρος ΔΕΥΑ

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Βόρειας Κυνουρίας, για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων οικισμού Παραλίου Άστρους – Ειδικός Λογαριασμός».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Βλάχος Χρήστος – Πρόεδρος ΔΕΥΑ

Αποδοχή της υπ’ αριθμό 5/2019 μελέτης του έργου «Ανακαίνιση διατηρητέου κτηρίου για τη δημιουργία εκθεσιακού χώρου στην Τοπική Κοινότητα Πλατάνου», για υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

Αποδοχή της υπ’ αριθμό 6/2019 μελέτης του έργου με τίτλο «Αγροτική οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Ξηροπηγάδου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

Εκκίνηση της διαδικασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στο Αρκαδικό Χωριό.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμό 248/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την «Υλοποίηση προγράμματος σίτισης και προώθησης υγιεινής διατροφής «ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2018-2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

Κατάθεση πάγιας προκαταβολής Δημοτικής και Τοπικών Κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 

 

 

Αντικατάσταση – λόγω παραίτησης – μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Βλάχος Χρήστος – Πρόεδρος ΔΕΥΑ

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Αποδοχή επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Ι.Κ.Α. των απασχολούμενων ανέργων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας με το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 8μηνης διάρκειας (Πρόσκληση 8/2018 Ο.Α.Ε.Δ.) και αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 

 

 

Ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

Κουτρουμπής Γεώργιος

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here