23/10: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής & Κληροδοτήμα Π. Γιαννούκου

0
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας θα συνεδριάσει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13.30 μ.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου (Γραφείο Δημάρχου) κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, σε συνδυασμό με εκείνες του εδ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α’ 55).

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία: 

Συνεδρίαση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου Κοινότητας Κουτρούφων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας θα συνεδριάσει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13.30 μ.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου (Γραφείο Δημάρχου) κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, σε συνδυασμό με εκείνες του εδ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α’ 55).

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία: 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here