23/3:Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής & Κληροδοτήματος “Π. Γιαννούκου” Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε συνεδρίαση

0

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.30 π.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να ληφθεί απόφαση στο κατωτέρω θέμα:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή αίτησης στην πρόσκληση Α.Τ. 14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021».  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ»

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.30 π.μ. «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να ληφθεί απόφαση στο κατωτέρω θέμα:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση προγενέστερων αποφάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου Κοινότητας Κουτρούφων περί μακροχρόνιας εκμίσθωσης ακινήτων (αγροτεμαχίων) ιδιοκτησίας του εν λόγω Κληροδοτήματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here