23/3: Πρόσκληση Δ.Σ «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Τρίτη  23 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020) και των προβλεπόμενων στην Κ.Υ.Α. με αριθμό Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12-03-2021  «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» (ΦΕΚ 996/Β/13-03-2021), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.    Λήψη απόφασης σχετικά με την αξιοποίηση οικοπέδου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (πρώην Ευθυμίου).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

2.    Λήψη απόφασης σχετικά με την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος μεταξύ των Ο.Τ. 30 και 35 στην Κοινότητα Παραλίου Άστρους από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

3.    Περί έγκρισης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης» για το έργο «Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Μελιγούς και μετατροπή του σε πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

4.    Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Βερβένων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

Ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here