23/6: Πρόσκληση Δ.Σ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση μέσω «τηλεδιάσκεψης» με 17 θέματα στην Η.Δ

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνέλθει σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση μέσω «τηλεδιάσκεψης» και της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020) και των προβλεπόμενων στην υπ’ αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 2476/Β/10-06-2021, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

1.    Λειτουργία υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου  Βόρειας Κυνουρίας κατά την ημέρα του Σαββάτου (άρθρο 36 παρ.8 Ν.3584/2007).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδημάρχος

2.    Λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Άστρους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Υ.Α. με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10-06-2021 (ΦΕΚ 2476/Β/10-06-2021).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γαρδικιώτης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

3.    Λήψη απόφασης σχετικά με την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος, εντός οικισμού της Κοινότητας Πλατάνου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

4.    Διόρθωση του τίτλου της υπ’ αριθμό 02/2020 μελέτης του  έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου στον Πλάτανο Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» προϋπολογισμού 405.000,00€.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

5.    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση παλαιού κοινοτικού καταστήματος Καστάνιτσας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

6.    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Βερβένων».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

7.    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Ελάτου – Μελιγούς – Περδικόβρυσης και Ωριάς».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

8.    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

9.    Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δένδρων στον οικισμό κάτω Κούτρουφα της Κοινότητας Κορακοβουνίου και στον οικισμό Προσήλια της Κοινότητας Δολιανών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

10.    Αντικατάσταση – ex officio – αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρος Δ.Σ.

11.    Προτάσεις – παρατηρήσεις και λήψη απόφασης, επί του σχεδίου νόμου «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρος Δ.Σ.

12.    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδημάρχος

13.    Λήψη απόφασης σχετικά με την αντικατάσταση υπαλλήλου για τις τραπεζικές συναλλαγές των λογαριασμών α) 6315030020572 β) 6315030020980 (ΔΙΑΣ) και γ) 5525086642771 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στην Τράπεζα Πειραιώς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδημάρχος

14.    Λήψη απόφασης σχετικά με την αντικατάσταση υπαλλήλου για τις τραπεζικές συναλλαγές των λογαριασμών α) 248/54512803 και β) 248/545129-93 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στην Εθνική Τράπεζα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδημάρχος

15.    Λήψη απόφασης σχετικά με την αντικατάσταση υπαλλήλου για τις τραπεζικές συναλλαγές του  τραπεζικού λογαριασμού 26157286 ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδημάρχος

16.    Προμήθεια κωδικών internet banking του αναπληρωτή υπόλογου διαχειριστή των λογαριασμών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στην Τράπεζα Πειραιώς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδημάρχος

17.    Προμήθεια κωδικών internet banking του αναπληρωτή υπόλογου διαχειριστή των λογαριασμών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδημάρχος

Ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here