24/4: Πρόσκληση οικονομικής επιτροπής σε δημόσια συνεδρίαση & Επιτροπών κληροδοτημάτων…

0

Σας καλούμε σε  δημόσια  συνεδρίαση,  που  θα γίνει την  Τρίτη  24-4-2018  και ώρα 13:00,  στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Συνημμένα αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει την  Τρίτη  24 – 4 -2018 και  ώρα 13:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου)  προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα  του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου:

  1. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προληπτικές εξετάσεις μαθητών Δημοτικού Σχολείου Δολιανών (σχετ. η αριθμό 23/2017 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής).
  2. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδρομής από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δολιανών.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Συνημμένα αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Δ. ΡΩΣΣΕΤΟΥ

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει την  Τρίτη  24-4-2018 και  ώρα 13:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (γραφείο Δημάρχου)  προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα του Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΩΣΣΕΤΟΥ:

  1. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης   για κοινόχρηστα διαμερισμάτων ιδιοκτησίας  κληροδοτήματος Δημητρίου Ρωσσέτου.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here