24/8: Πρόσκληση σε Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. θα συνεδριάσει “δια  περιφοράς” την Τρίτη 24 Αυγούστου 2021  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α’ 55), προκειμένου να ληφθεί απόφαση στα κατωτέρω θέματα:

1)

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος

2)

Ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων της δομής  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος

3)

Πρόσληψη προσωπικού με ΣΜΕ για τις δομές ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και ΚΔΑΠ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος

4)

Απεντόμωση κτιρίου ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος

5)

Μεταφορά ωφελουμένων με ταξί (Άγιο Ανδρέα και Τυρό).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος

6)

Επισκευή και συντήρηση κλιματιστικών  στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος

7)

Προμήθεια toner για δύο εκτυπωτές στο γραφείο της ΔΗΚΕΔΗΒΚ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος

 

Η  συνεδρίαση θα αρχίσει στις 11:00 και θα διαρκέσει έως τις 12:00. Με μήνυμα που  θα αποστείλετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dikedivk@yahoo.gr κατά την ώρα που έχει ορισθεί ως έναρξη της συνεδρίασης – και όχι πέραν των δεκαπέντε λεπτών αυτής – επιβάλλεται να δηλώσετε τη συμμετοχή σας σε αυτή.

Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του θέματος και να ψηφίσουν   θετικά ή αρνητικά. Σε  περίπτωση που η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι εφικτή, τότε αυτή θα γίνει τηλεφωνικά στον αριθμό: 2755 0 23821 (Γραφείο της  ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.)  

Παρακαλείσθε να υποβάλετε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις στην ως άνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εγκαίρως, ώστε να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

 

O Πρόεδρος

της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.)

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here