Αιτήσεις 26-31/10: Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Βόρειας Κυνουρίας

0

Το ΝΠΙΔ «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014.

5. Την υπ’ αριθμ. 57/2018 Απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.).

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Άστρος, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων:

α) «Δημιουργική απασχόληση παιδιών ηλικίας 5-12 ετών με ελαφρά κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα» και

β) «Φυσιοθεραπεία των παιδιών με ειδικές ανάγκες του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ»,

συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-7-2019.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here