27/12: Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής & Κληροδοτημάτων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

0

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 27-12-2019 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή δωρεάς Χριστουγεννιάτικων στολιδιών.
  2. Έγκριση δαπανών μετακίνησης αιρετών.
  3. Λήψη απόφασης σχετικά με επιβολή προστίμου για βιολογικό καθαρισμό Αρκαδικού Χωριού (σχετ. η αριθμό 308/2018 απόφαση της Ο.Ε.).
  4. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019.

Συνημμένα η σχετική πρόσκληση

Συνημμένα αρχεία:

Κληροδότημα Νότας Κοντογιάννη – Ανακαίνιση πρώην Κοινοτικού Καταστήματος

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να καταθέσουν, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, κλειστή οικονομική προσφορά, μέχρι την Παρασκευή 13-01-2020.

Πληροφορίες: κ. Ν.Δεληγιάννη τηλ. 2755 360170.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης καθώς και αναλυτικά τις εργασίες, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτημάτων: Χρ. Κορδογιάννη & Π. Τσιρόπουλου

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 27-12 -2019 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σε θέματα που αφορούν τα Κληροδοτήματα Χρ. Κορδογιάννη και Π. Τσιρόπουλου.

Συνημμένα οι σχετικές προσκλήσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here