28/12: Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου & ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.

0

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 28-12-2018 και ώρα 11:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

  1. Απαλλαγή υπολόγων για δαπάνες που έχουν διενεργήσει μέσω της πάγιας προκαταβολής.
  2. Λήψη απόφασης επί της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., για το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έτους 2019.
  3. Καθορισμός των όρων  ανοικτού – ηλεκτρονικού διαγωνισμού  υπηρεσίας  συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) – έγκριση μελέτης.
  4. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.

Συνημμένα η πρόσκληση

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε έκτακτη συνεδρίαση

Σας καλούμε σε Έκτακτη συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμό 43254/07 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, (ΦΕΚ 1492 Β/17-8-2007), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

2) Δέσμευση πίστωσης ποσού για λογιστική εξυπηρέτηση στη p, έτους 2019, μέσω πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Συνημμένα η πρόσκληση

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here