28/12: Τρεις ανακοινώσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας στην ΔΕΥΑΒΚ

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Έλεγχος και διαχείριση εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΒΚ»

Η ΔΕΥΑΒΚ ενημερώνει τους υποψήφιους συνεργάτες (Επιπέδου ΤΕ Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι) που επιθυμούν να συνεργαστούν με τη ΔΕΥΑΒΚ να καταθέσουν την έγγραφη οικονομική προσφορά τους για την υπηρεσία «Έλεγχος & διαχείριση εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΒΚ» της οποίας οι επιμέρους απαιτήσεις επισυνάπτονται στην παρούσα.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για το έτος 2019.

Ενδεικτικά αναφέρεται το συνολικό εκτιμώμενο ποσό της σύμβασης προϋπολογίζεται στις 21.000,0 € σύνολο (συμπ/ται και το ΦΠΑ 24%).

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΚ έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/12/2018 ώρα 13:00, σε εσώκλειστο σφραγισμένο φάκελο, μαζί με τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία (ενημερότητες, πιστ/κό ποινικού μητρώου).

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη, θα γίνει αφού συνεκτιμηθούν, εκτός της οικονομικής προσφοράς και τα λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανότητα και εμπειρία (εμπειρία σε ΔΕΥΑ ή ΝΠΙΔ με συναφές αντικείμενο, κλπ).

Πληροφορίες τηλ. 27550-24182

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΚ
24-12-2018

Συνημμένα αρχεία:

Εκτέλεση υπηρεσίας “Λογιστική Διαχείριση της ΔΕΥΑΒΚ για το έτος 2019”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019” 

Η ΔΕΥΑΒΚ ενημερώνει τους υποψήφιους Συνεργάτες – Λογιστές που επιθυμούν να συνεργαστούν με τη ΔΕΥΑΒΚ να καταθέσουν την έγγραφη οικονομική προσφορά τους για την υπηρεσία «Λογιστική Διαχείριση της ΔΕΥΑΒΚ» της οποίας οι επιμέρους απαιτήσεις (προδιαγραφές) επισυνάπτονται στην παρούσα.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για το έτος 2019.

Ενδεικτικά αναφέρεται το συνολικό εκτιμώμενο ποσό της σύμβασης για το έτος 2018 προϋπολογίζεται στις 18.000,0 € σύνολο (συμπ/ται και το ΦΠΑ 24%).

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΚ έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/12/2019 ώρα 13:00, σε εσώκλειστο σφραγισμένο φάκελο, μαζί με τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία (ενημερότητες, πιστ/κό ποινικού μητρώου).

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη, θα γίνει αφού συνεκτιμηθούν, εκτός της οικονομικής προσφοράς και τα λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανότητα και την εμπειρία (λογιστής Α τάξης, εμπειρία σε ΔΕΥΑ, βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων, κλπ).

Πληροφορίες τηλ. 27550-24182

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΚ
24-12-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Μέτρηση υδρομέτρων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για το έτος 2019»

Η ΔΕΥΑΒΚ ενημερώνει τους υποψήφιους συνεργάτες (επιπέδου Δ.Ε) που επιθυμούν να συνεργαστούν με τη ΔΕΥΑΒΚ να καταθέσουν την έγγραφη οικονομική προσφορά τους για την υπηρεσία «Μέτρηση υδρομέτρων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», της οποίας οι επιμέρους απαιτήσεις επισυνάπτονται στην παρούσα.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για το έτος 2019.

Ενδεικτικά αναφέρεται το συνολικό εκτιμώμενο ποσό της σύμβασης προϋπολογίζεται στις 22.599,84 € σύνολο (συμπ/ται και το ΦΠΑ 24%).

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΚ έως και την Παρασκευή 28/12/2019 ώρα 13:00, σε εσώκλειστο σφραγισμένο φάκελο, μαζί με τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία (ενημερότητες, πιστ/κό ποινικού μητρώου).

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη, θα γίνει αφού συνεκτιμηθούν, εκτός της οικονομικής προσφοράς και τα λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανότητα και την εμπειρία.

Πληροφορίες τηλ. 27550-24182

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΚ
24-12-2018

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here