28/2:Πρόσκληση στην ειδική τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ,έγκρισης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών 2020 & Σε τακτική συνεδρίαση με 6 θέματα

0
Δ.Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε στην ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018) και των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-07-2013 τεύχος Α’) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών και του Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έτους 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  • Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και  ώρα 19:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν-3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιαςδιάταξης :

1. Έγκριση τεχνικής έκθεσης σχετικά με τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο
πλαίσιο ανάπλασης της πλατείας Κοινότητας Αγίου Ανδρέα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γαρδικιώτης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

2. Έγκριση του 1ου και τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με
τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχο

3. Έγκριση ταφολογίου του κοιμητηρίου Κοινότητας Άστρους.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γαρδικιώτης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

4. Λειτουργία υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας κατά την ημέρα του Σαββάτου (άρθρο 36 παρ.8 Ν.3584/07).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

5. Έγκριση συμμετοχής της Χορωδίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στο 3ο Πανελλήνιο FOLK FESTIVAL – Έγκριση κίνησης οχήματος.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

6. Έγκριση συμμετοχής της Χορωδίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στο 5ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Festival Ευρώτα – Έγκριση κίνησης οχήματος.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here