28/2: Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

0

Σας καλούμε σε  δημόσια  συνεδρίαση,  που  θα γίνει την Τετάρτη 28-2-2018  και ώρα 13:00,  στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

 1. Περί του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Φωτισμός οδών και κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Παρ. Άστρους» προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00 €.
 2. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την  υπηρεσία διδασκαλίας των μελών της Φιλαρμονικής.
 3. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την  υπηρεσία διδασκαλίας των μελών της Χορωδίας.
 4. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών.
 5. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για συντήρηση  μηχανογραφικών εφαρμογών.
 6. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης πληρωμής φόρων.
 7. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης υπηρεσίας κομποστοποίησης αστικών στερεών αποβλήτων μέχρι της κατακύρωσης του ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
 8. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ασφάλισης οχημάτων του Δήμου.
 9. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για συντήρηση – επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων.
 10. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια Η/Υ και λοιπών εξαρτημάτων.
 11. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για αμοιβή κ. Κουτσογιάννη Σπυρίδωνα, Δικηγόρου.
 12. Περί συντάξεως εκθέσεως εκτελέσεως του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γ΄ και  Δ΄ τριμήνου 2017).
 13. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού  διαγωνισμού προμήθειας υλικού ηλεκτροφωτισμού.
 14. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.
 15. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου που αφορούν αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών σε οχήματα του Δήμου και μηχανήματα έργων του Δήμου.
 16. Παροχή – σύσταση πάγιας προκαταβολής στον  Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Άστρους και στους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here