28/3: Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα

0

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

3) Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006)

4) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80

5) Την με αριθμό 232/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση χώρου επιφανείας 60,00 τ.μ. στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα

6) Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 250/2017

7) Την απόφαση Δημάρχου με αρ.46/2017

8) Το γεγονός ότι η δημοπρασία με ημερομηνία διεξαγωγής 12/03/2018 για την εκμίσθωση χώρου επιφανείας 60,00 τ.μ. στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα δεν διεξήχθη λόγω μη απαρτίας της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας

Ανακοινώνει ότι τάσσεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Οικονομική Υπηρεσία) στις 28 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00 – 11:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπης Διενέργειας Διαγωνισμών (σχετ. η αριθμό 250/2017 απόφαση του Δ.Σ).

Για να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here