28/8: Πρόσκληση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «με τηλεδιάσκεψη»

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ), 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1)      Έγκριση απολογισμού διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας», οικονομικού έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Πρόεδρος Δ.Σ.

2)      Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Μελέτες Βελτίωσης, Επέκτασης και Νομιμοποίησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Πρόεδρος Δ.Σ.

3)      Επικαιροποίηση του σχεδίου ενεργειών έκτακτης ανάγκης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γαρδικιώτης Γεώργιος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

4)      Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 90 του Ν. 4706/2020 (ΦΕΚ 136/Α/17-07-2020), «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση αυτή, δύναται να κάνει χρήση του εξοπλισμού που υπάρχει εγκατεστημένος στο Γραφείο Δημάρχου.

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Βόρειας Κυνουρίας

 

 

 

Καμπύλης Γεώργιος

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here