3/12:Πρόσκληση Δ.Σ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας,με 12 θέματα

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Δευτέρα 03 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν-3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Συμπλήρωση της απόφασης με αριθμό 246/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με «Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα, έγκριση διενέργειας και την έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών, για την συλλογή και την μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε) για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), του έργου «Ανάπλαση παραλιακής οδού ΚΑΛΛΙΤΣΗ στην Τοπική Κοινότητα Παραλίου Άστρους».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Φωτισμός οδών και κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Παραλίου Άστρους».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

Έγκριση εκθέσεων εκτέλεσης Α’, Β’ και Γ’ τριμήνου, του προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, οικονομικού έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων, οικονομικού έτους 2017, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Κούβαλη Γεωργία – Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΒΚ

Έκτακτη επιχορήγηση της ΔΗΚΕΔΗΒΚ για την υλοποίηση του ετησίου σχεδίου δράσης, έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Κούβαλη Γεωργία – Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΒΚ

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 

Εξειδίκευση πίστωσης για έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Διορθώσεις καταλόγων Τελών Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Καθορισμός δικαιούχων και αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κουτρουμπής Γεώργιος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Κουτρουμπής Γεώργιος

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here