3/12: Προσκλήσεις σε συνεδρίαση των Επιτροπών,Οικονομικής & Κληροδοτημάτων…

0

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει τη Δευτέρα 3-12-2018 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – τοιχία αντιστήριξης Δ.Κ. Άστρους».
  2. Έγκριση πρακτικών διενέργειας – αποσφράγισης οικονομικών προσφορών  συνοπτικού   διαγωνισμού τακτικής συντήρησης μεταφορικών μέσων  του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
  3. Περί συντάξεως εκθέσεως εκτελέσεως του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Α΄, Β΄ και Γ΄ τριμήνου 2018).
  4. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών οχημάτων και μηχανημάτων έργων.
  5. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Π. Τσιρόπουλου σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 3-12-2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα  του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου:

1. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προληπτικές εξετάσεις μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Δολιανών.

Για να δείτε την πρόσκληση, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου

Σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει τη Δευτέρα 3-12-2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (γραφείο Δημάρχου)  προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου:

1. Εξέταση αιτήματος για μείωση μισθώματος σε ακίνητο ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here