Σήμερα 3/2:Πρόσκληση Δ.Σ σε συνεδρίαση-Λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή των Δημοτικών τελών…

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Δευτέρα 03 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν-3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή των Δημοτικών
ανταποδοτικών τελών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

2. Αποδοχή της τιμολογιακής πολιτικής του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Πελοποννήσου, έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γαρδικιώτης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

3. Kαθορισμός και κατανομή χρηματοδότησης στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
Βόρειας Κυνουρίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Βεκιάρης Βασίλειος – Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

4. Έγκριση καταλόγου της γνωμοδοτικής επιτροπής, για την καταστροφή κινητών
πραγμάτων άνευ αξίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here