31/1: Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπών Ποιότητας Ζωής & κληροδοτημάτων

0

Σας καλούμε σε  δημόσια συνεδρίαση,  που  θα γίνει την  Παρασκευή 31-01-2020 και  ώρα 13:00 μ.μ.,  στο γραφείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».
 2. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2020 της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».
 3. Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» για το έτος 2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Καμπύλης

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε  δημόσια συνεδρίαση,  που  θα γίνει την  Παρασκευή 31-01-2020 και  ώρα 11:30 π.μ.,  στο γραφείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

 1. Κοπή δέντρων στην Κοινότητα Άστρους εντός του «Αγροκηπίου Καρυτσιώτη».
 2. Κοπή δέντρων στην Κοινότητα Αγίου Ανδρέα και ειδικότερα δύο ευκαλύπτων πλησίον του γηπέδου και δύο κυπαρισσιών στο κοιμητήριο αυτής.
 3. Κοπή δέντρων στην πλατεία Κοινότητας Αγίου Ανδρέα.
 4. Κοπή δέντρου (πεύκου) στην Κοινότητα Κορακοβουνίου.
 5. Σχετικά με τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς  Άστρους (κατάργηση της θέσης με αριθμό 27).
 6. Περί μεταφοράς, μετατόπισης, διατήρησης στην υπάρχουσα θέση ή κατάργησης κενωθέντων περιπτέρων στην Κοινότητα Άστρους.
 7. Τοποθέτηση πινάκων ανακοινώσεων σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών Άστρους και Αγίου Ιωάννη.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γεώργιος Γαρδικιώτης

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Χ. Κορδογιάννη

Σας καλούμε σε  δημόσια συνεδρίαση,  που  θα γίνει την  Παρασκευή 31-01-2020 και  ώρα 13:00 μ.μ.,  στο γραφείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση απολογισμού του κληροδοτήματος «Χ. Κορδογιάννη» οικονομικού έτους 2019.
 2. Ψήφιση προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «Χ. Κορδογιάννη» οικονομικού έτους 2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Καμπύλης

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Π. Τσιρόπουλου

Σας καλούμε σε  δημόσια συνεδρίαση,  που  θα γίνει την  Παρασκευή 31-01-2020 και  ώρα 13:00 μ.μ.,  στο γραφείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση απολογισμού του κληροδοτήματος «Π.Τσιρόπουλου» οικονομικού έτους 2019.
 2. Ψήφιση προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «Π.Τσιρόπουλου» οικονομικού έτους 2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Καμπύλης

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here