4/5: Πρόσκληση σε Δ.Σ,με 29 θέματα ημερήσιας διάταξης…

0
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 04 Μαΐου 2018 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 και 69 του Ν-3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.    Έγκριση κανονισμού λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης/Αποχέτευσης Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Βλάχος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.

2.    Διόρθωση της υπ’ αριθμό 17/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ και της υπ’ αριθμό 162/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την «Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας δικτύων ύδρευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Βλάχος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.

3.  Εξέταση αίτησης του Πολιτιστικού και Φυσιολατρικού Συλλόγου Αγίου Πέτρου, σχετικά με την παραχώρηση δημοτικού χώρου για την εξυπηρέτηση αναγκών στέγασης του Συλλόγου – Σύσταση χρησιδανείου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

4.  Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για το έργο «Εργασίες διαμόρφωσης εισόδου και ολοκλήρωση ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Ωριάς του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

5.  Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για το έργο «Εργασίες ανάπλασης και διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Καστρίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

6.  Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμό 231/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την «Πρόταση τοπικής τροποποίησης  ρυμοτομικού σχεδίου – οικοδομικών γραμμών επί της επαρχιακής οδού στην Τοπική Κοινότητα Καστρίου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

7.  Έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του  έργου «Ασφαλτοστρώσεις Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Ανδρέα – Κορακοβουνίου – Κουτρούφων και Ξηροπηγάδου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

 

 

8.  Έγκριση εκτέλεσης έργου ΟΤΑ από ιδιώτη στον οικισμό ορεινού Κορακοβουνίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

9.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του  έργου «Κατασκευή γηπέδου 5×5 στην Τοπική Κοινότητα Δολιανών».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

10. Έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του  έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Μεσογείου Αστρους, Χειμερινής Μελιγούς και Παραλίου Αστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», με κωδικό MIS:340046_2 (κωδικός νέας Π.Π. 2014-2020 MIS: 5003617)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήμαρχος

11.   Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του  έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Μεσογείου Αστρους, Χειμερινής Μελιγούς και Παραλίου Αστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήμαρχος

12.   Έγκριση κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεως «ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ», στη Δημοτική Κοινότητα Άστρους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

13.   Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 37/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον «Καθορισμό τελών λαϊκής αγοράς Δημοτικής Κοινότητας Άστρους».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

14.   Έγκριση μετακίνησης της λαϊκής αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Άστρους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

15.   Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Άστρους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

16.   Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

17.   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση κεντρικής θέρμανσης Γενικού Λυκείου Άστρους».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήμαρχος

19. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση δρόμου από θέση Καμάρα έως μεγάλη Βρύση Τοπικής Κοινότητας Βερβένων».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήμαρχος

20.   Επανεξέταση της υπ’ αριθμό 19/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την «Εξέταση ένστασης της ιδιοκτήτριας καταστήματος κ. Κατσή Ελένης, σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένου προστίμου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

21.   Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμό 65/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τη «Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού ύψους 195.000,00€ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

22.   Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, οικονομικού έτους 2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

23.   Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κουτρουμπής Γεώργιος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

24.   Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έτους 2018 – Ψήφιση πίστωσης/έγκριση δαπάνης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

25.   Ψήφιση πίστωσης – έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση Πανελλήνιας τελετής απονομής ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

26.   Ψήφιση πίστωσης – έγκριση δαπάνης για την κάλυψη δαπανών φιλοξενίας, της αντιπροσωπείας απονομής ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

27.   Συμπλήρωση της υπ’ αριθμό 191/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την «Χορήγηση αδείας στο Αθλητικό Σωματείο «Πανθυρεατικός Α.Ο.», για την εκτέλεση εργασιών, στο Δημοτικό Γυμναστήριο Άστρους».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

28.   Παραχώρηση οχημάτων στη Δ.Ε.Υ.Α για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Βλάχος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.

29.   Ψήφιση πίστωσης – έγκριση δαπάνης για υλοποίηση εκδήλωσης στην Τοπική Κοινότητα Μελιγούς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος

 

 

Ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

Κουτρουμπής Γεώργιος

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here