5 &6/6:Προσκλήσεις συνεδριάσεων επιτροπών,ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ,Οικονομικής & Κληροδοτημάτων…

0

Πρόσκληση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:30 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμό 43254/07 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, (ΦΕΚ 1492 Β/17-8-2007).

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Χρήστου Κορδογιάννη σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει την Τετάρτη 6- 6-2018 και  ώρα 13:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου)  προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στο παρακάτω θέμα του Κληροδοτήματος Χρήστου Κορδογιάννη:

  1. Άνοιγμα οικονομικών προσφορών  και ανάθεση της προμήθειας φορητών Η/Υ για τους μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Τ.Κ. Καστρίου.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει την Tετάρτη 6-6-2018 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Π. Τσιρόπουλου σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 06 – 06 -2018 και  ώρα 13:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου)  προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στο παρακάτω θέμα του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου:

  1. Άνοιγμα οικονομικών προσφορών και ανάθεση της προμήθειας  φορητών Η/Υ για τους μαθητές της έκτης τάξης του  Δημοτικού Σχολείου Δολιανών.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου

Σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Tετάρτη  6- 6-2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (γραφείο Δημάρχου)  προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στο παρακάτω θέμα του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου:

  1. Εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου. Καθορισμός των όρων  δημοπρασίας.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here