7/12: Πρόσκληση σε ειδική & τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

0
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 07 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010 – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης – και των οδηγιών της υπ’ αριθμό 43/30565/06-08-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1) Εξέταση αίτησης παραίτησης του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας – Εκλογή νέου Αντιπροέδρου.
2) Εξέταση αίτησης παραίτησης αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας – Εκλογή νέου αναπληρωματικού μέλους.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας σε τακτική συνεδρίαση

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 και 69 του Ν-3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here