7/12: Πρόσκληση στην 16η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε στην 16η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 7 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:

 • Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
 • Της αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”

Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, θα ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των νέων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

α. Διαδικασία ελέγχου :

 1. Ερωτήσεις και επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.

β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 1. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 331/2020 προηγούμενης απόφασης περί παράτασης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τον καθαρισμό των Υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας καθώς και των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 1. Έγκριση παράτασης των παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τον καθαρισμό των Υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας καθώς και των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, για το χρονικό διάστημα από 01-12-2020 έως 31-12-2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 18MW, και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας «ΝΙΑΤΑ AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», στη θέση «Δράμπαλα», των Δ.Ε. Βόρειας Κυνουρίας, Σκιρίτιδας και Καρυών, των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Τρίπολης και Σπάρτης, των Π.Ε. Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ Π Α ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Πλωτή μονάδα εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων & χερσαίων συνοδών υποδομών, στη θέση “Όρμος Βουρλιάς”, Δήμου Ερμιονίδας, Νομού Αργολίδας» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του φορέα «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Έγκριση επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση, εκσυγχρονισμός και επέκταση συσκευαστηρίου, μονάδας αφαλάτωσης και λοιπών χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, στη θέση “όρμος Βουρλιά”, ΔΕ Κρανιδίου, Δήμου Ερμιονίδος, ΠΕ Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου» του φορέα “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζο

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Λειτουργικός σχεδιασμός λιμένα Μονεμβασιάς (έργα ανάπλασης και αναβάθμισης)» ΠΕ Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Δημιουργία υδατοδρομίου Λιμένα Καλαμάτας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ
 1. Διάθεση ποσού – κατανομή σε Αθλητικά Σωματεία Εθνικών Κατηγοριών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαντζούνης

 1. Τροποποίηση του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/ 27-12-2010), ως ισχύει. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

 1. Λήψη απόφασης περί συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Αναπτυξιακή Νομού Αργολίδας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
 1. Ενημέρωση – συζήτηση για τα πυρηνελαιουργεία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Δήμητρα Λυμπεροπούλου και Αθανάσιος Πετράκος

 1. Συζήτηση για τα μέτρα προστασίας από τον COVID19 σε σχέση με τους εργάτες γης.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Νικόλαος Γόντικας και Αθανάσιος Πετράκος

 1. Συζήτηση για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω του κορωνοϊού.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου

 1. Συζήτηση για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Αντωνία Μπούζα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΣΚΑΝΤΖΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here