7/5: Διακήρυξη προμήθειας κάδων απορριμμάτων και συναφών ειδών

0

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.4412/2016
  • Τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί.
  • Την εξειδικευμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2018, σχετικά με την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και συναφών ειδών.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό, για τη διαδικασία προμήθειας κάδων απορριμμάτων και συναφών ειδών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.598,00 €, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα (συνολική) προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του Δήμου στο Άστρος, τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 με ώρα έναρξης την 09:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Θα γίνουν δεκτές και προσφορές που θα παραληφθούν από την υπηρεσία πρωτοκόλλου, μέχρι την προηγούμενη από την ημερομηνία διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού εργάσιμη (για τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας) μέχρι ώρας 14:30, εφόσον φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτήν, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here