7/6: Καλείστε στην 6η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε στην 6η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 7 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:

  • Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
  • Της αριθμ. πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ, 427 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών»

Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, θα ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των νέων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

α. Διαδικασία ελέγχου :

  1. Δώδεκα (12) επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων, κατά σειρά κατάθεσης.

β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ
  1. Ψήφιση εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής για την επαναδιατύπωση του ισχύοντος Ο.Ε.Υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΦΕΚ 1619/Β/2021, με τις κατ’ άρθρο τροποποιήσεις διορθώσεις στα άρθρα 13, 38, 39 και 40 του κειμένου του Ο.Ε.Υ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

  1. Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την εκτέλεση του ενταγμένου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”: «Έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ στις θέσεις ΠΛΑΤΩΜΑ Δήμου Τρίπολης, ΔΙΣΚΟΥΡΙΑ Δήμου Ερμιονίδας και ΣΠΑΡΤΕΑΣ Δήμου Ανατολικής Μάνης»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
  1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: ΑΣΠΗΕ ισχύος 36MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, στη θέση “ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΜΑΔΑΡΑ – ΒΟΥΡΤΣΑ” της ΔΕ Φαλάνθου του Δ. Τρίπολης και της ΔΕ Βυτίνας του Δ Γορτυνίας της ΠΕ Αρκαδίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας GREENTOP ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
  1. Έγκριση παράτασης του ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων, στο πλαίσιο της διοργάνωσης δράσης ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ από τον Εμπορικό & Επιχειρηματικό Σύλλογο Ναυπλίου, το Σάββατο 28-08-2021 στην πόλη του Ναυπλίου από ώρα 20:00 έως 02:00.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαντζούνης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  1. Παράταση θέσπισης πάγιου χορηγήματος καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας, πέραν του Α’ εξαμήνου 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

  1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου α) Μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας εκτροφής ΘΜΙ από τη θέση Β – ΒΔ της Νήσου Πλατειά, σε θέση νότια υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής ΘΜΙ που βρίσκεται στη θέση νότια της Νήσου Πλατειά, ΔΕ Σολυγείας, Δ Κορινθίων και β) την αδειοδότηση συνοδών χερσαίων υποδομών σε δημόσια δασική έκταση και εντός της ζώνης αιγιαλού και θαλάσσιας έκτασης στη θέση Νήσος Πλατειά, Δ.Ε. Σολυγείας, Δήμου Κορινθίων Π.Ε. Κορινθίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης

  1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου οριοθέτησης ρεμάτων και συνοδών αντιπλημμυρικών έργων περιοχής Σχίνου, Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων ΠΕ Κορινθίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΣΚΑΝΤΖΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας υπενθυμίζουμε ότι η διακοπείσα 5η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννησου, θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 7-6-2021 και ώρα 4.30μμ με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με τα υπόλοιπα θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here