8/5: Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής & Κληροδοτημάτων

0

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, που  θα γίνει την Tρίτη 8-5-2018  και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Θεόδωρου Δεληγιάννη σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την  Τρίτη 8-5-2018 και  ώρα 13:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (γραφείο Δημάρχου)  προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα του Κληροδοτήματος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ:

  1. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
  2. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για επισκευή και συντήρηση  ακινήτου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Θ. Δεληγιάννη.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Χρήστου Κορδογιάννη σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει την  Τρίτη  8- 5-2018 και  ώρα 13:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου)  προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα του Κληροδοτήματος Χρήστου Κορδογιάννη:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πιστώσεων και έγκριση των εξής δαπανών κληροδοτήματος Χρήστου Κορδογιάννη:

Α) Διδασκαλία ξένης γλώσσας (αγγλικών),

Β) Διδασκαλία μουσικής,

Γ) Διδασκαλία πληροφορικής,

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Π. Τσιρόπουλου σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει την  Τρίτη  8 – 5 -2018 και  ώρα 13:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου)  προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα  του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου:

  1. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια φορητών Η/Υ για τους μαθητές της έκτης τάξης του  Δημοτικού Σχολείου Δολιανών.
  2. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εισιτηρίων στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στα πλαίσια της εκδρομής του Δημοτικού Σχολείου Δολιανών.
  3. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για διδασκαλία εκμάθησης παραδοσιακών χορών.
  4. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για αμοιβή λογιστή.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here