8/6:Πρόσκληση σε συνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 08η Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Λιμενικού Ταμείου) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και 67, 68 και 69 του Ν – 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :

1)      Έγκριση απολογισμού διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας, οικονομικού έτους 2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

2)      Ψήφιση πίστωσης – έγκριση δαπάνης, για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών και για την ομαλή λειτουργία του λιμένα Παραλίου Άστρους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

3)      Ψήφιση πίστωσης – έγκριση δαπάνης, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

4)      Ψήφιση πίστωσης – έγκριση δαπάνης, για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, για την επισκευή των pillars του λιμένα Παραλίου Άστρους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

    Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

 

 

Κολλαρετάκης Αριστείδης

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here