O νέος εκλογικός Νόμος στο Δημοτικό Συμβούλιο

0

Συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο o νέος εκλογικός Νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο οποίος βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και έρχεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ανάδειξης των νέων περιφερειακών, δημοτικών, και κοινοτικών αρχών.

Ως το αντίπαλο δέος της ισχύουσας μέχρι τώρα απλής αναλογικής έρχεται να άρει τα αδιέξοδα που η τελευταία δημιούργησε και να καλύψει  κενά νόμου για τη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και  Β΄  βαθμού.

Είναι εύκολο κανείς να φτιάξει ένα Νόμο. Το δύσκολο είναι ο νέος αυτός Νόμος να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο.

Το νέο σχέδιο νόμου αποτελούμενο από  83 Άρθρα, στο μεγαλύτερο μέρος του κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και σίγουρα θα διευκολύνει τις επόμενες δημοτικές αρχές στην άσκηση των  καθηκόντων τους με το συγκερασμό τόσο της εξασφάλισης  πλειοψηφίας υπέρ του εκλεγμένου δημάρχου και του επικρατήσαντος συνδυασμού του, όσο και με τη δυνατότητα εκπροσώπησης μικρότερων συνδυασμών αφού προβλέπεται η δυνατότητα εκλογής εδρών σε συνδυασμό με το ελάχιστο  όριο του 3 % .

Οι σημαντικότερες  αλλαγές που επιφέρει ο νέος εκλογικός νόμος είναι οι κάτωθι:

  1. Εκλογή από την πρώτη Κυριακή του συνδυασμού που θα καταλάβει ποσοστό άνω του 43% (43 % +1 ψήφος).
  2. Δυνατότητα εκλογής του επιτυχόντος συνδυασμού των 3/5 του δημοτικού συμβουλίου και ελάχιστο όριο 3 % για την εκλογή δημοτικού συμβούλου σε μικρότερους συνδυασμούς.
  3. Μείωση του αριθμού των δημοτικών συμβούλων, με αποτέλεσμα σε ένα δήμο με πληθυσμό από 10.001 έως 30.000 κατοίκους ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να ανέρχεται με τη νέα ρύθμιση στους 21 αντί για 27 που ισχύει. Γεγονός το οποίο επιδρά αρνητικά αφού αποτρέπει υποψηφίους από το να συμμετάσχουν στα κοινά έχοντας υπόψη τους τη μικρότερη πιθανότητα εκλογής τους, μειώνει τις δυνατότητες του ανωτάτου συλλογικού οργάνου και την στελέχωση των επιτροπών του απαραίτητων για τη λειτουργία του. Συρρικνώνει την επιδιωκόμενη ευρύτερη εκπροσώπηση των πολιτών στο ανώτατο συλλογικό όργανο. Τέλος ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό αφού ο δημοτικός σύμβουλος δεν αμείβεται για τη θέση που κατέχει παρά μόνο αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις και σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, ρύθμιση την οποία θα μπορούσε επίσης να έχει καταργήσει ο νομοθέτης.
  4. Η διάρκεια της δημοτικής περιόδου  παρατείνεται για ένα ακόμη έτος με αποτέλεσμα οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι των δημοτικών Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι των δημοτικών Κοινοτήτων να εκλέγονται για πέντε (5)  έτη. Ρύθμιση η οποία είναι θετική αφού τους παρέχεται η δυνατότητα να επιτελέσουν το έργο τους εντός μεγαλύτερου χρονοδιαγράμματος και να κριθούν ασφαλέστερα τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους από τους πολίτες και το εκλογικό σώμα.
  5. Σύμφωνα με το Άρθρο 2, οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των τριακοσίων (300) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας, ενώ οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, ενώ σύμφωνα με το Άρθρο 13, η εκλογή των δημάρχων, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες για τα αξιώματα του πρώτου εδαφίου εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει, τον υποψήφιο δήμαρχο, τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ανά εκλογική περιφέρεια, τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων και τους υποψήφιους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, ανά δημοτική κοινότητα και τουλάχιστον σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) των δημοτικών κοινοτήτων.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση που πυροδότησε  σειρά αντιδράσεων σχεδόν από το σύνολο των εκπροσώπων των Κοινοτήτων της Χώρας, κινείται σε λάθος κατεύθυνση αφού ουσιαστικά καταργεί τη χωριστή κάλπη και τον ανεξάρτητο τρόπο εκλογής των Κοινοτικών αρχών. Ήδη στο Δήμο μας το θέμα αυτό απασχολεί μεγάλο μέρος των Κοινοτήτων,  οι  Πρόεδροι των οποίων έχουν εκφράσει εγγράφως τόσο τις επιφυλάξεις τους όσο και τις αντιρρήσεις τους στην επιδιωκόμενη νομοθετική ρύθμιση.

Ο τρόπος ανάδειξης των Κοινοτικών αρχών θα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητος από την εκλογή των Δημοτικών αρχών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του η οποία θα αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον υπουργό Μ. Βορίδη,  αντιδρά τόσο στη μείωση του αριθμού των δημοτικών συμβούλων  όσο και στον ενιαίο τρόπο κατάρτισης των συνδυασμών δημοτικών και κοινοτικών αρχών (τη μη ύπαρξη δηλαδή χωριστής κάλπης για την ανάδειξη Προέδρου και Συμβουλίου Κοινότητας), προκειμένου να μην αποδυναμωθεί η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη περίπτωση, και να  ενισχυθεί ο θεσμικός ρόλος των Κοινοτικών αρχών ως ανεξάρτητων και αυτόβουλων στη δεύτερη περίπτωση.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here