Γ.Παπαηλιού:Οι σύγχρονες ανάγκες της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής καθημερινότητας επιβάλλουν την επείγουσα νομοθετική κάλυψη …

0

Ο βουλευτής Αρκαδίας

Ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Η. Παπαηλιού, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής (29.3.2018), απάντησε σε επικρίσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης, λέγοντας μεταξύ των άλλων τα εξής

Χωρίς αμφιβολία, η νομοθέτηση, μέσω τροπολογιών, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος. Όλοι το αναγνωρίζουμε.

Όμως η κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου τρέχει με γοργούς ρυθμούς. Οι χρονοβόρες διαδικασίες του κοινοβουλίου πολλές φορές δεν επαρκούν. Οι σύγχρονες ανάγκες της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής καθημερινότητας επιβάλλουν την ανάγκη να υπάρχει άμεση και επείγουσα νομοθετική κάλυψη σε σοβαρά θέματα που χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης. Διότι η ζωή δεν περιμένει.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο, ίσως πρέπει να ιδωθούν και να αναθεωρηθούν συγκεκριμένες διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής.

2) Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, προσπαθώντας να δημιουργήσουν εντυπώσεις, επικαλούνται συνεχώς δημοσιεύματα των κίτρινων μ.μ.ε. και των γνωστών αγνώστων sites, που πολλές φορές έχουν αναληθές-ψευδές, υποθετικό και αντιφατικό περιεχόμενο. Και αυτό γίνεται ελλείψει επιχειρημάτων. Και καλούν την κυβέρνηση να απαντήσει, ακόμη και σε ανύπαρκτα θέματα ή θέματα που ήδη και επανειλημμένα έχουν απαντηθεί. Τι να πει κανείς !

Α) Με το παρόν νομοσχέδιο κυρώνεται και αποκτά ισχύ η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Β) Επιπλέον με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο απόφαση-πλαίσιο για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών.

Και τέλος, Γ) στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις, όπως

η στελέχωση της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (eurojust) στην οποία υπάγεται το εθνικό γραφείο δικαστικής συνεργασίας με επιπλέον εισαγγελικούς λειτουργούς, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του,

η ενσωμάτωση νομολογίας για το επιτρεπτό ή μη άσκησης  αναίρεσης από τον Εισαγγελέα του Α.Π. κατά  βουλευμάτων, με τα οποία τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια αποφαίνονται αμετακλήτως

η τριετής απόσπαση υπαλλήλων-οικονομολόγων της ΜΟΔ στην Εθνική Σχολή Δικαστών

οι διαδικασίες μετάταξης υπαλλήλων   υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων

οι αμοιβές δικηγόρων για παράσταση σε πράξεις βεβαίωσης λύσης γάμου ενώπιον συμβολαιογράφου

η επιδότηση φοίτησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης κλπ

Έχουν γίνει από τη χώρα μας σημαντικά βήματα προς την  κατεύθυνση της εξάλειψης των σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που αφορούν τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. Με τη Σύμβαση που κυρώνεται με το υπό κρίση νομοσχέδιο σκοπείται η μηδενική ανοχή τέτοιων περιστατικών βίας και η παροχή  εγγυήσεων μεγαλύτερης ασφάλειας για τις γυναίκες.

Οι ρυθμίσεις της Σύμβασης εκκινούν από την παραδοχή ότι το κοινωνικό φύλο αποτελεί τη βάση ανάπτυξης προσβλητικών, επιθετικών και βίαιων συμπεριφορών, που απομειώνουν την κοινωνική παράσταση των θυμάτων, θίγουν την προσωπικότητά τους και συχνά επιφέρουν σοβαρές ψυχοσωματικές βλάβες, ακόμη και θάνατο.

Σ΄ αυτήν (στο Α΄ Μέρος του νομοσχεδίου) περιλαμβάνονται διατάξεις για την προσαρμογή της εθνικής έννομης τάξης στις προβλέψεις της. Τη Σύμβαση, αφού κυρωθεί, πρέπει να ακολουθήσουν τα   αναγκαία νομοθετικά μέτρα, ούτως ώστε να αποτελέσει τμήμα του εθνικού δικαίου. Μ΄ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται, ότι η πολιτεία θα λάβει τα αναγκαία μέτρα πρόληψης, θα εργαστεί για την ενδυνάμωση της θέσης  των γυναικών και την προώθηση της ισότητας.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αλλαγής νοοτροπίας και συμπεριφορών, η πρόληψη της βίας, η προστασία των θυμάτων  και η δίωξη των δραστών είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της Σύμβασης. Μέσω της Σύμβασης απευθύνεται το μήνυμα για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, διότι η βία κατά των γυναικών, διαιωνιζόμενη από μία «κουλτούρα» ανοχής και άρνησης, είναι βαθιά ριζωμένη στην ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μέσα στην κοινωνία.

Με τη Σύμβαση επέρχεται σημαντική θετική κοινωνική αλλαγή, καθώς για πρώτη φορά τα κράτη συνεργάζονται και δεσμεύονται για να προασπίσουν το δικαίωμα των πολιτών και ιδιαίτερα των γυναικών, να ζήσουν χωρίς βία στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο.  Αναγνωρίζεται η δομική φύση της βίας κατά των γυναικών ως βίας βασιζόμενης στο φύλο και αναδεικνύεται ότι η έμφυλη βία στηρίζεται σε στερεότυπα, διακρίσεις και ανισότητες και οδηγεί στο να βρίσκονται οι γυναίκες σε υποδεέστερη θέση σε σχέση με τους άνδρες. Καταδικάζεται κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών και αναγνωρίζεται στην πράξη (de facto) και κατά τον νόμο (de jure) η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.  Καλούνται τα κράτη να εφαρμόσουν στην πράξη πολιτικές προώθησης της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εκπαίδευση, την εργασία και τη δημόσια ζωή, ώστε να εκλείψουν οι συνθήκες που καθιστούν τις γυναίκες και τα παιδιά ευάλωτα στην βία.

Η Σύμβαση κινείται στο παρακάτω πλαίσιο :

-) πρόκειται για την πρώτη διεθνή συνθήκη που προσδιορίζει τον όρο «φύλο». Συνεπώς, γίνεται δεκτό σήμερα ότι οι γυναίκες και οι άνδρες δεν έχουν απλώς βιολογικά χαρακτηριστικά θηλυκού ή αρσενικού γένους, αλλά ότι υπάρχει επίσης μία κοινωνικά δομημένη κατηγορία, το φύλο, η οποία προσδίδει στις γυναίκες και στους άνδρες συγκεκριμένους ρόλους και συμπεριφορές. Έρευνες έχουν δείξει ότι ορισμένοι ρόλοι και συμπεριφορές, μπορούν να συμβάλλουν στην αποδοχή της βίας κατά των γυναικών.

-) η βία κατά των γυναικών αναγνωρίζεται ως παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφή διάκρισης. Η μη λήψη των κατάλληλων μέτρων από τα κράτη για την αντιμετώπιση αυτού του είδους της βίας επισύρει την ευθύνη αυτών.

-) θεσπίζονται  νέα ποινικά αδικήματα, όπως ο εξαναγκασμός σε τέλεση γάμου (καταναγκαστικός γάμος) ως σκοπός της εμπορίας ανθρώπων, η επίμονη συμπεριφορά παρακολούθησης ή καταδίωξης  (stalking),  η καταναγκαστική έκτρωση και η καταναγκαστική στείρωση. Τα κράτη θα πρέπει επομένως να καθιερώσουν νέα, σημαντικά αδικήματα, τα οποία δεν υπήρχαν στο νομικό τους σύστημα.

-) κάθε αρμόδιο κρατικό όργανο και κάθε αρμόδια κρατική υπηρεσία καλείται να κινητοποιηθεί με στόχο τη συντονισμένη καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Κατά συνέπεια, οι διάφοροι φορείς και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δε θα πρέπει να ενεργούν μεμονωμένα, αλλά να συνεργάζονται προκειμένου να διαμορφώσουν πρωτόκολλα συνεργασίας.

Οι υποχρεώσεις των κρατών βάσει της Σύμβασης αφορούν :

ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

Επιτυγχάνεται με την αλλαγή συμπεριφορών, την αλλαγή διαφορετικών  ρόλων που αποδίδονται στους άνδρες και στις γυναίκες καθώς και την  αλλαγή στερεοτύπων που καθιστούν τη βία κατά των γυναικών αποδεκτή

Καταρτίζονται οι επαγγελματίες που εργάζονται με τα θύματα

Ευαισθητοποιούνται οι πολίτες για τις διάφορες μορφές βίας και τις τραυματικές συνέπειες αυτών, με τη  συνεργασία με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τον ιδιωτικό τομέα

Εντάσσεται στα σχολικά προγράμματα όλων των βαθμίδων διδακτικό υλικό για θέματα ισότητας·

αφορούν :

ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διασφαλίζεται  ότι οι ανάγκες και η ασφάλεια των θυμάτων βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε μέτρου·

δημιουργούνται εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την παροχή ιατρικής βοήθειας, καθώς επίσης και ψυχολογικές και νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στα θύματα και στα παιδιά τους·

δημιουργείται επαρκής αριθμός κέντρων φιλοξενίας καθώς και μία δωρεάν τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης, διαθέσιμη σε εικοσιτετράωρη βάση.

αφορούν :

ΤΗ ΔΙΩΞΗ

Διασφαλίζεται  ότι η βία κατά των γυναικών ποινικοποιείται και τιμωρείται δεόντως

Διασφαλίζεται,  ότι ο οποισδήποτε δικαιολογητικός λόγος  που βασίζονται στην κουλτούρα, στην παράδοση, στη θρησκεία ή στην αποκαλούμενη «τιμή» δε γίνεται αποδεκτός για καμία πράξη βίας

Διασφαλίζεται, ότι τα θύματα επωφελούνται μέτρων ειδικής προστασίας κατά τη διάρκεια των ερευνών και των ένδικων διαδικασιών

Διασφαλίζεται  ότι οι διωκτικές αρχές ανταποκρίνονται αμέσως σε εκκλήσεις για βοήθεια και διαχειρίζονται με τον κατάλληλο τρόπο επικίνδυνες καταστάσεις.

αφορούν :

ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Αυτή γίνεται μέσω της ίδρυσης ενός ανεξάρτητου οργάνου, της grevio, ενός μηχανισμού παρακολούθησης που δημοσιεύει εκθέσεις, με τις οποίες αξιολογούνται οι νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες και πρακτικές των συμβαλλομένων μερών

Εν κατακλείδι οι βελτιώσεις που επιφέρει το παρόν νομοσχέδιο είναι :

–  αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την    αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

–  ποινικοποίηση πράξεων σύμφωνα με τη Σύμβαση,

–  κατάργηση αναχρονιστικών διατάξεων,

–  αυστηρότερη αντιμετώπιση του δράστη εγκλημάτων βίας και   ενδοοικογενειακής βίας.

Το Δεύτερο Μέρος του νομοσχεδίου, αφορά στην ενσωμάτωση της εθνικής έννομης τάξης στην Απόφαση – Πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24 ης Φεβρουαρίου 2005, όπως αυτή τροποποιήθηκε, και επιφέρει σημαντική αλλαγή στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και συγκεκριμένα στο πλαίσιο δικαστικής συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς καθιερώνει την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών.

Το βασικότερο όφελος της αμοιβαίας αναγνώρισης, είναι η ικανοποίηση των χρηματικών αξιώσεων των πολιτών, δεδομένου ότι συμβάλλει στη διευκόλυνση εκτέλεσης των ποινών αυτών σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο επιβλήθηκαν οι ποινές, διευκολύνοντας έτσι τους πολίτες να διεκδικήσουν τις χρηματικές τους αξιώσεις.

Τέλος το Τρίτο Μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνει διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες :

– βελτιώνεται το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (eurojust).

– ενσωματώνεται στη νομοθεσία η ορθή ερμηνεία και εφαρμογή από την νομολογία των διατάξεων αναφορικά με το επιτρεπτό ή μη  άσκησης αναίρεσης  από τον εισαγγελέα του   Αρείου Πάγου κατά βουλευμάτων, με τα οποία τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια αποφαίνονται αμετακλήτως, σύμφωνα με ειδική ρύθμιση.

– ανατίθεται η αρμοδιότητα για την άρση απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας σε συγκεκριμένους εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι, μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, αποσπώνται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στις υπηρεσίες αυτές.

– προβλέπεται ρητά η νόμιμη αμοιβή του δικηγόρου στα συναινετικά διαζύγια ενώπιον συμβολαιογράφου, με σχετική προσθήκη στο Παράρτημα του Κώδικα Δικηγόρων, καθώς και ότι για την αμοιβή του συμβολαιογράφου εισπράττονται πάγια και όχι αναλογικά δικαιώματα.-

 

, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής (29.3.2018), απάντησε σε επικρίσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης, λέγοντας μεταξύ των άλλων τα εξής

Χωρίς αμφιβολία, η νομοθέτηση, μέσω τροπολογιών, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος. Όλοι το αναγνωρίζουμε.

Όμως η κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου τρέχει με γοργούς ρυθμούς. Οι χρονοβόρες διαδικασίες του κοινοβουλίου πολλές φορές δεν επαρκούν. Οι σύγχρονες ανάγκες της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής καθημερινότητας επιβάλλουν την ανάγκη να υπάρχει άμεση και επείγουσα νομοθετική κάλυψη σε σοβαρά θέματα που χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης. Διότι η ζωή δεν περιμένει.

΄ αυτό το πλαίσιο, ίσως πρέπει να ιδωθούν και να αναθεωρηθούν συγκεκριμένες διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής.

2) Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, προσπαθώντας να δημιουργήσουν εντυπώσεις, επικαλούνται συνεχώς δημοσιεύματα των κίτρινων μ.μ.ε. και των γνωστών αγνώστων sites, που πολλές φορές έχουν αναληθές-ψευδές, υποθετικό και αντιφατικό περιεχόμενο. Και αυτό γίνεται ελλείψει επιχειρημάτων. Και καλούν την κυβέρνηση να απαντήσει, ακόμη και σε ανύπαρκτα θέματα ή θέματα που ήδη και επανειλημμένα έχουν απαντηθεί. Τι να πει κανείς !

Α) Με το παρόν νομοσχέδιο κυρώνεται και αποκτά ισχύ η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Β) Επιπλέον με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο απόφαση-πλαίσιο για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών.

Και τέλος, Γ) στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις, όπως

η στελέχωση της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (eurojust) στην οποία υπάγεται το εθνικό γραφείο δικαστικής συνεργασίας με επιπλέον εισαγγελικούς λειτουργούς, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του,

η ενσωμάτωση νομολογίας για το επιτρεπτό ή μη άσκησης  αναίρεσης από τον Εισαγγελέα του Α.Π. κατά  βουλευμάτων, με τα οποία τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια αποφαίνονται αμετακλήτως

η τριετής απόσπαση υπαλλήλων-οικονομολόγων της ΜΟΔ στην Εθνική Σχολή Δικαστών

οι διαδικασίες μετάταξης υπαλλήλων   υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων

οι αμοιβές δικηγόρων για παράσταση σε πράξεις βεβαίωσης λύσης γάμου ενώπιον συμβολαιογράφου

η επιδότηση φοίτησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης κλπ

Έχουν γίνει από τη χώρα μας σημαντικά βήματα προς την  κατεύθυνση της εξάλειψης των σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που αφορούν τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. Με τη Σύμβαση που κυρώνεται με το υπό κρίση νομοσχέδιο σκοπείται η μηδενική ανοχή τέτοιων περιστατικών βίας και η παροχή  εγγυήσεων μεγαλύτερης ασφάλειας για τις γυναίκες.

Οι ρυθμίσεις της Σύμβασης εκκινούν από την παραδοχή ότι το κοινωνικό φύλο αποτελεί τη βάση ανάπτυξης προσβλητικών, επιθετικών και βίαιων συμπεριφορών, που απομειώνουν την κοινωνική παράσταση των θυμάτων, θίγουν την προσωπικότητά τους και συχνά επιφέρουν σοβαρές ψυχοσωματικές βλάβες, ακόμη και θάνατο.

Σ΄ αυτήν (στο Α΄ Μέρος του νομοσχεδίου) περιλαμβάνονται διατάξεις για την προσαρμογή της εθνικής έννομης τάξης στις προβλέψεις της. Τη Σύμβαση, αφού κυρωθεί, πρέπει να ακολουθήσουν τα   αναγκαία νομοθετικά μέτρα, ούτως ώστε να αποτελέσει τμήμα του εθνικού δικαίου. Μ΄ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται, ότι η πολιτεία θα λάβει τα αναγκαία μέτρα πρόληψης, θα εργαστεί για την ενδυνάμωση της θέσης  των γυναικών και την προώθηση της ισότητας.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αλλαγής νοοτροπίας και συμπεριφορών, η πρόληψη της βίας, η προστασία των θυμάτων  και η δίωξη των δραστών είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της Σύμβασης. Μέσω της Σύμβασης απευθύνεται το μήνυμα για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, διότι η βία κατά των γυναικών, διαιωνιζόμενη από μία «κουλτούρα» ανοχής και άρνησης, είναι βαθιά ριζωμένη στην ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μέσα στην κοινωνία.

Με τη Σύμβαση επέρχεται σημαντική θετική κοινωνική αλλαγή, καθώς για πρώτη φορά τα κράτη συνεργάζονται και δεσμεύονται για να προασπίσουν το δικαίωμα των πολιτών και ιδιαίτερα των γυναικών, να ζήσουν χωρίς βία στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο.  Αναγνωρίζεται η δομική φύση της βίας κατά των γυναικών ως βίας βασιζόμενης στο φύλο και αναδεικνύεται ότι η έμφυλη βία στηρίζεται σε στερεότυπα, διακρίσεις και ανισότητες και οδηγεί στο να βρίσκονται οι γυναίκες σε υποδεέστερη θέση σε σχέση με τους άνδρες. Καταδικάζεται κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών και αναγνωρίζεται στην πράξη (de facto) και κατά τον νόμο (de jure) η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.  Καλούνται τα κράτη να εφαρμόσουν στην πράξη πολιτικές προώθησης της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εκπαίδευση, την εργασία και τη δημόσια ζωή, ώστε να εκλείψουν οι συνθήκες που καθιστούν τις γυναίκες και τα παιδιά ευάλωτα στην βία.

Η Σύμβαση κινείται στο παρακάτω πλαίσιο :

-) πρόκειται για την πρώτη διεθνή συνθήκη που προσδιορίζει τον όρο «φύλο». Συνεπώς, γίνεται δεκτό σήμερα ότι οι γυναίκες και οι άνδρες δεν έχουν απλώς βιολογικά χαρακτηριστικά θηλυκού ή αρσενικού γένους, αλλά ότι υπάρχει επίσης μία κοινωνικά δομημένη κατηγορία, το φύλο, η οποία προσδίδει στις γυναίκες και στους άνδρες συγκεκριμένους ρόλους και συμπεριφορές. Έρευνες έχουν δείξει ότι ορισμένοι ρόλοι και συμπεριφορές, μπορούν να συμβάλλουν στην αποδοχή της βίας κατά των γυναικών.

-) η βία κατά των γυναικών αναγνωρίζεται ως παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφή διάκρισης. Η μη λήψη των κατάλληλων μέτρων από τα κράτη για την αντιμετώπιση αυτού του είδους της βίας επισύρει την ευθύνη αυτών.

-) θεσπίζονται  νέα ποινικά αδικήματα, όπως ο εξαναγκασμός σε τέλεση γάμου (καταναγκαστικός γάμος) ως σκοπός της εμπορίας ανθρώπων, η επίμονη συμπεριφορά παρακολούθησης ή καταδίωξης  (stalking),  η καταναγκαστική έκτρωση και η καταναγκαστική στείρωση. Τα κράτη θα πρέπει επομένως να καθιερώσουν νέα, σημαντικά αδικήματα, τα οποία δεν υπήρχαν στο νομικό τους σύστημα.

-) κάθε αρμόδιο κρατικό όργανο και κάθε αρμόδια κρατική υπηρεσία καλείται να κινητοποιηθεί με στόχο τη συντονισμένη καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Κατά συνέπεια, οι διάφοροι φορείς και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δε θα πρέπει να ενεργούν μεμονωμένα, αλλά να συνεργάζονται προκειμένου να διαμορφώσουν πρωτόκολλα συνεργασίας.

Οι υποχρεώσεις των κρατών βάσει της Σύμβασης αφορούν :

ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

Επιτυγχάνεται με την αλλαγή συμπεριφορών, την αλλαγή διαφορετικών  ρόλων που αποδίδονται στους άνδρες και στις γυναίκες καθώς και την  αλλαγή στερεοτύπων που καθιστούν τη βία κατά των γυναικών αποδεκτή

Καταρτίζονται οι επαγγελματίες που εργάζονται με τα θύματα

Ευαισθητοποιούνται οι πολίτες για τις διάφορες μορφές βίας και τις τραυματικές συνέπειες αυτών, με τη  συνεργασία με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τον ιδιωτικό τομέα

Εντάσσεται στα σχολικά προγράμματα όλων των βαθμίδων διδακτικό υλικό για θέματα ισότητας·

αφορούν :

ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διασφαλίζεται  ότι οι ανάγκες και η ασφάλεια των θυμάτων βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε μέτρου·

δημιουργούνται εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την παροχή ιατρικής βοήθειας, καθώς επίσης και ψυχολογικές και νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στα θύματα και στα παιδιά τους·

δημιουργείται επαρκής αριθμός κέντρων φιλοξενίας καθώς και μία δωρεάν τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης, διαθέσιμη σε εικοσιτετράωρη βάση.

αφορούν :

ΤΗ ΔΙΩΞΗ

Διασφαλίζεται  ότι η βία κατά των γυναικών ποινικοποιείται και τιμωρείται δεόντως

Διασφαλίζεται,  ότι ο οποισδήποτε δικαιολογητικός λόγος  που βασίζονται στην κουλτούρα, στην παράδοση, στη θρησκεία ή στην αποκαλούμενη «τιμή» δε γίνεται αποδεκτός για καμία πράξη βίας

Διασφαλίζεται, ότι τα θύματα επωφελούνται μέτρων ειδικής προστασίας κατά τη διάρκεια των ερευνών και των ένδικων διαδικασιών

Διασφαλίζεται  ότι οι διωκτικές αρχές ανταποκρίνονται αμέσως σε εκκλήσεις για βοήθεια και διαχειρίζονται με τον κατάλληλο τρόπο επικίνδυνες καταστάσεις.

αφορούν :

ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Αυτή γίνεται μέσω της ίδρυσης ενός ανεξάρτητου οργάνου, της grevio, ενός μηχανισμού παρακολούθησης που δημοσιεύει εκθέσεις, με τις οποίες αξιολογούνται οι νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες και πρακτικές των συμβαλλομένων μερών

Εν κατακλείδι οι βελτιώσεις που επιφέρει το παρόν νομοσχέδιο είναι :

–  αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την    αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

–  ποινικοποίηση πράξεων σύμφωνα με τη Σύμβαση,

–  κατάργηση αναχρονιστικών διατάξεων,

–  αυστηρότερη αντιμετώπιση του δράστη εγκλημάτων βίας και   ενδοοικογενειακής βίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Δεύτερο Μέρος του νομοσχεδίου, αφορά στην ενσωμάτωση της εθνικής έννομης τάξης στην Απόφαση – Πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24 ης Φεβρουαρίου 2005, όπως αυτή τροποποιήθηκε, και επιφέρει σημαντική αλλαγή στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και συγκεκριμένα στο πλαίσιο δικαστικής συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς καθιερώνει την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών.

Το βασικότερο όφελος της αμοιβαίας αναγνώρισης, είναι η ικανοποίηση των χρηματικών αξιώσεων των πολιτών, δεδομένου ότι συμβάλλει στη διευκόλυνση εκτέλεσης των ποινών αυτών σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο επιβλήθηκαν οι ποινές, διευκολύνοντας έτσι τους πολίτες να διεκδικήσουν τις χρηματικές τους αξιώσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος το Τρίτο Μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνει διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες :

– βελτιώνεται το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (eurojust).

– ενσωματώνεται στη νομοθεσία η ορθή ερμηνεία και εφαρμογή από την νομολογία των διατάξεων αναφορικά με το επιτρεπτό ή μη  άσκησης αναίρεσης  από τον εισαγγελέα του   Αρείου Πάγου κατά βουλευμάτων, με τα οποία τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια αποφαίνονται αμετακλήτως, σύμφωνα με ειδική ρύθμιση.

– ανατίθεται η αρμοδιότητα για την άρση απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας σε συγκεκριμένους εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι, μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, αποσπώνται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στις υπηρεσίες αυτές.

– προβλέπεται ρητά η νόμιμη αμοιβή του δικηγόρου στα συναινετικά διαζύγια ενώπιον συμβολαιογράφου, με σχετική προσθήκη στο Παράρτημα του Κώδικα Δικηγόρων, καθώς και ότι για την αμοιβή του συμβολαιογράφου εισπράττονται πάγια και όχι αναλογικά δικαιώματα.-

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here