17/8:Πρόσκληση σε τακτική Γ.Σ & Εκλογές του «Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Πλατάνου»

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Πλατάνου Κυνουρίας», που εδρεύει στον Πλάτανο Κυνουρίας, σε εφαρμογή των άρθρων 11 & 12 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε κατόπιν συνεδριάσεως, συγκαλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Αυγούστου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ στη «Βρύση», όπου θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα, που είναι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Διοικητικός απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διετία 2017-2019.
2.Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού διετίας 2017-2019.
3. Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4.Συζήτηση για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.
5.Ψηφοφορία για την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού και την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
6.Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών.

7.Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής δια μυστικής ψηφοφορίας. Ώρα έναρξης ψηφοφορίας η 12:30μ.μ και ώρα περαίωσης ψηφοφορίας η 2:30 μ.μ.

Σας ενημερώνουμε ότι είναι αναγκαία η παρουσία όλων σας. Ιδιαίτερα σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται σε αυτήν το ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 24 Αυγούστου 2019 , στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία, όποιος και αν είναι ο αριθμός των παρόντων ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ 8 του καταστατικού.
Υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή μπορούν να υποβάλουν τα παρόντα τακτικά μέλη του Συλλόγου που έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση το αργότερο μισή ώρα πριν τη διεξαγωγή των εκλογών(άρθρο 12 παρ 2 του καταστατικού).
Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ 12 του Καταστατικού τα τακτικά ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη μπορούν να εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση από άλλο μέλος που θα έχει σχετικά εξουσιοδοτηθεί με βάση έγγραφη εξουσιοδότηση, της οποίας το γνήσιο της υπογραφής έχει βεβαιωθεί είτε από κάποια αρχή, είτε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου και έχει κατατεθεί στο Προεδρείο.
Ταμειακώς εντάξει μέλη θεωρούνται τα μέλη που έχουν καταβάλει έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης τη συνδρομή τους και τυχόν προηγούμενες οφειλές. Η διετής συνδρομή , με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει οριστεί στα 5 ευρώ.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η μετάθεση της ημερομηνίας των εκλογών ένα μήνα αργότερα του προκαθορισμένου βάσει καταστατικού, ελήφθη κατόπιν συνεδριάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του καταστατικού. Ο λόγος για την παραπάνω απόφαση είναι η επιθυμία μας για συμμετοχή όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού μελών στη Γενική Συνέλευση.
Πολλοί συμπατριώτες μας και μέλη του συλλόγου, μας παρότρυναν να μεταφέρουμε την ημερομηνία των εκλογών τον Αύγουστο, διότι τότε θα βρίσκονται στο χωριό μας για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Με αυτόν τον τρόπο θα τους διευκολύνουμε και δεν θα τους στερήσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Σεβόμενοι την επιθυμία τους, αποφασίσαμε την πραγματοποίηση των αρχαιρεσιών την παραπάνω ημερομηνία.
Επιθυμούμε την παρουσία όλων των μελών μας, περιμένουμε με χαρά να ακούσουμε τις απόψεις σας σχετικά με τη δραστηριοποίηση του Συλλόγου στο χωριό μας, να μας επισημάνετε τυχόν λάθη και παραλείψεις και κυρίως να καταθέσετε τις προτάσεις σας για το μέλλον.

Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός σύλλογος Πλατάνου Κυνουρίας

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here